Kaikki kirjoittajan Kati Kylmäoja artikkelit

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018.  Vuosikokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Juha Siekkisen.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

1.Yleistä

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä ihmisten kiinnostusta luontoa ja ympäristöä sekä niiden suojelua kohtaan, osallistua luonnonhoitoon, edistää kestävää elämäntapaa sekä valvoa ympäristön tilaa ja maankäyttöä toimialueellaan. Yhdistykseen pyritään saamaan uusia jäseniä ja vanhoja jäseniä aktivoidaan mukaan toimimaan. Tavoitteisiin pyritään seuraamalla aktiivisesti kuntien päätöksentekoa sekä järjestämällä retkiä ja muuta toimintaa. Meneillään oleva havahtuminen globaaleihin ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen asettaa haasteita myös paikallistason luonnonsuojelutyölle.

  1. Talous

Yhdistyksen taloutta hoidetaan jäsenmaksutuloilla, talkoilla, elinympäristöjen hoitotuella ja mahdollisilla toiminta-avustuksilla.

  1. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään lisäämään. Aktiivista jäsentenhankintaa harjoitetaan erilaisten retkien ja tapahtumien yhteydessä. Yhdistys osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin jäsenten hankintakampanjoihin.

  1. Hallitus

Hallitus järjestäytyy keskuudessaan uuden hallituksen ensimmäisellä kokouskerralla. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Puheenjohtaja toimii hallituksen kokoonkutsujana. Seuraavasta kokouksesta sovitaan kokouskerran yhteydessä tai puheenjohtajan kutsusta. Hallitus pitää kokousten välillä yhteyttä tarpeen mukaan.

  1. Yleiskokous

Maaliskuun 14. päivä järjestetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Tarvittaessa hallitus voi kuitenkin kutsua koolle ylimääräisen yleiskokouksen sääntöjen 8 § mukaisella tavalla.

  1. Retket, luonnonhoitotyöt, talkoot ja muu toiminta

Kevättalvella pyritään järjestämään hiihtopäivä ja pöllöretki. Osallistutaan valtakunnalliseen lintuharrastuksen Tornien taisto -tapahtumaan toukokuussa. Pyritään osallistumaan valtakunnalliseen Luonnonkukkien päivään ja järjestämään kasviretki yhdistyksen toimialueella. Syyskuussa järjestetään kurkiretki. Lokakuussa pyritään osallistumaan valtakunnalliseen Hiljan-päivään. Toimintavuoden päätös pidetään nuotiotulilla joulukuussa. Muita retkiä ja tapahtumia voidaan järjestää tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Yhdistys jatkaa tutustumista toimialueensa luontokohteisiin. Selvitetään myös yhteisen retken järjestämistä tai tehdään muuten yhteistyötä naapuriluonnonsuojeluyhdistysten kanssa.

Kosteikkojen luonnonhoitotöitä jatketaan Oulunsalon Akionlahden Kaivosojan kosteikolla, jossa hoito tapahtuu lammaslaidunnuksen avulla, ja järjestetään talkoita lammasaitauksen kunnossa pitämiseksi. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia Kempeleen kunnan kanssa Kempeleen Zatelliitin alueelle rakennettaviin vesiensuojelukosteikkoihin liittyen. Kosteikko valmistuu kesäkuussa 2018.

Osallistutaan Suomen luonnonsuojeluliiton vuoden 2018 teemapäiviin mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistys seuraa ympäristön tilaa toimialueellaan. Erityisen kiinnostuksen alaisina ovat luonnonsuojelukohteet, kaavoitus- ja tieasiat, maa-ainesten käyttö sekä pohjavesien ja ilmansuojeluun liittyvät asiat. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon myös muun muassa aloitteiden avulla.

Luontoharrastukseen kannustamiseksi jaetaan kevätlukukauden lopussa stipendejä Kempeleen ja Oulunsalon yläkoulujen 9. luokkalaiselle sekä Kempeleen ja Oulunsalon lukioiden valmistuvalle ylioppilaalle. Kempeleessä 9. luokan stipendi jaetaan vuorotellen Kirkonkylän yhtenäiskoululla ja Ylikylän koululla siten, v. 2018 se jaetaan Ylikylän koululla. Stipendien jaossa huomioidaan, että yhdistyksen toiminta tulee tutuksi kouluille.

  1. Tiedotus

Yhdistys tiedottaa jäsenistöä ensisijaisesti internetissä osoitteessa www.kolsy.net, Facebook-sivustolla ja Asio Sanomapalvelimen välityksellä. Jäsenille korostetaan niiden merkitystä yhdistyksen viestinnässä. Tapahtumista yms. tiedotetaan jäsenistöä myös jäsenkirjeillä, joita lähetetään vähintään kaksi v. 2018 aikana. Tiedotukseen käytetään myös Suomen luonnonsuojeluliiton Luonnonsuojelija-lehteä sekä tarvittaessa paikallislehtiä, ilmoitustauluja ja info-pisteitä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Paikallisyhdistykset-sivustolle päivitetään yhdistyksen tiedot ajan tasalle. Paikallislehteen pyritään saamaan myös kirjoituksia yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja kannanottoja.

  1. Yhteistyö ja edustustoiminta

Yhdistys pitää yhteyttä Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-Pohjanmaahan, muihin lähialueen paikallisyhdistyksiin ja luonnonsuojelutyötä tekeviin organisaatioihin. Yhdistyksemme tekee yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry:n kanssa mm. Oulunsaloa koskevissa asioissa.

Yhdistys osallistuu Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-Pohjanmaan yleiskokouksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Piirihallituksessa ei ole tällä hetkellä yhdistyksen edustajaa.

Yhdistys pyrkii pitämään yhteyttä kuntiin ja vaikuttamaan kuntien päätöksentekoon siten, että yhdistyksemme näkemykset tulevat huomioiduiksi keskeisissä ympäristökysymyksissä. Otetaan mahdollisuuksien mukaan vastaan yhteistyötarjouksia, jotka kuuluvat yhdistyksen toimialaan.

 

Vuosikokous ke 14.3.2018

Tervetuloa yhdistyksemme vuosikokoukseen ke 14.3.2018 alkaen klo 18.30 Kempeleen kunnantalolle kokoustila Köykkyriin. Ohjelmassa on vuosikokouksen lisäksi Eelis Rankan pitämä esittely Kempeleen kunnan virkistysalue-, reitti- ja luontohankkeista. Kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan.

Akionlahden vesienhoitoinfo ti 29.8.2017

AKIONLAHDEN VESIENHOITOINFO

Varjakan Kartano, Franzeninkuja 2, 90470 Varjakka ti 29.8.2017 klo 18.00-20.00

Ohjelma:

18:00 Tervetulokahvit

18:15 Vyyhti II -hankkeen esittely Maarit Satomaa/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

18:20 Perämeren maankohoamisrannikon kluuvien synty ja kehittyminen FT Olli-Pekka Siira

18:40 Katsaus Akionlahden nykytilaan ja aiempiin kunnostuksiin Jermi Tertsunen/ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

19:00 Luontotyyppien ja lajien suojelu, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

19:15 Keskustelua Akionlahden hoitomahdollisuuksista

20:00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilu!

Tilaisuuden järjestävät ProAgria Oulun hallinnoima VYYHTI II -hanke, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun kaupunki. Lisätiedot: maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi, 040 566 7924, www.proagriaoulu.fi -> VYYHTI II VYYHTI II -hanketta hallinnoi ja toteuttaa ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ Oulun Kalatalouskeskus. Osatoteuttajina ovat Suomen Metsäkeskus ja Suomen Ympäristökeskus

Pönttötalkoot ke 26.4.2017

Yleisön pyynnöstä järjestämme toiset pönttötalkoot ke 26.4.2017 klo 17.30 alkaen, Juurakontie 55 Salonpää, Oulunsalo. Talkootilana Markun verstas, joten lämmintä päälle. Jos kotoa löytyy pöntön tekoon sopivaa välinettä, kuten saha, vasara tai käypää lautaa niin ottakaapa mukaan, mutta ilman niitäkin pönttö valmistuu. Vasaraa tarvitaan eniten. Tavoitteena jokaiselle vähintään yksi pönttö pihalle tms. vietäväksi.

Linnunpönttötalkoot to 20.4. 2017 alkaen klo 17.30

Linnunpönttötalkoot to 20.4.2017 klo 17.30 alkaen osoitteessa Juurakontie 55 Salonpää, Oulunsalo. Talkootilana on ulkovarasto, joten lämmintä päälle. Jos kotoa löytyy pöntön tekoon sopivia välineitä kuten saha, vasara (tätä tarvitaan eniten) tai käypää lautaa niin ottakaapa mukaan, mutta ilman niitäkin pönttö valmistuu. Tavoitteena on saada jokaiselle vähintään yksi pönttö mukaan.

Vuosikokous to 2.3.2017

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen torstaina 2.3.2017 Liminganlahden luontokeskukselle, Rantakurvi 6, Liminka. Kokous alkaa klo 18. Kokouksen jälkeen on hyvä tilaisuus kahvittelun lomassa tutustua yhdistyksen jäseniin ja hallituksen väkeen. Klo 19-20 kuuntelemme ja ideoimme aiheesta ”Pohjois-Pohjanmaa kosteikkomaakunnaksi” yhdessä naapuriyhdistyksen Lakeuden Luonnon kanssa. Tervetuloa mukaan!

Joulutapaaminen 11.12.2016 klo 14.00

Joulutapaaminen Kempeleen Ketolanperän laavulla sunnuntaina 11.12.2010 klo 14.00

Perinteinen joulutapaaminen pidetään Ketolanperän laavulla sunnuntaina 11.12.2016 klo 14 alkaen. Tarjolla muun muassa kuumaa glögiä, makkaraa, pipareita ja joulutorttuja. Muistathan lämpimän vaatetuksen.  

 

 

Keruutuotteet ja lähiretkikohteet -ilta Oulunsalon Varjakassa 19.9.2016

Oulunsalon Varjakassa järjestetään ensi viikon maanantaina yleisötilaisuus ja retki, jossa pohditaan keruutuotteiden ja retkikohteiden mahdollisuuksia paikalliselle harrastus- ja yritystoiminnalle. Tilaisuuden järjestää ProAgria Oulun vetämä Oulun Seudun BiotalousLeader-kiertue, jossa tiedotetaan biotalouden monista eri mahdollisuuksista.  Alla on tapahtuman järjestäjien infopaketti, josta löytyy illan tarkka ohjelma. Tervetuloa!

Keruutuotteet ja lähiretkikohteet osaksi yritystoimintaa

Oulu, 19.09.2016

Klo 17.30-20.30, Franzeninkuja 2, 90470 Varjakka

Varjakan alue Oulunsalossa omaa potentiaalia luontomatkailun kehittämiselle ja Oulun kaupunki onkin vasta hakenut toimijaa alueen kehittämiseen. Entinen sahan alue vanhoine rakennuksineen, merellinen ympäristö, maankohoamisrannat rikkaine luontotyyppeineen ja Akionlahden kosteikkoalue tarjoavat hienoja mahdollisuuksia paitsi luonnosta saatavien tuotteiden kuten marjojen, sienten ja kalan osalta, myös aineettomia arvoja, kuten kauniita maisemia, puhdasta luontoa ja luonnonrauhaa. Osa alueesta onkin suojeltu arvokkaina luontokohteina. Erilaisten luontoa kestävästi hyödyntävien palveluiden kehittäminen voi lisätä näiden kohteiden arvostusta ja siten myös turvata niiden säilymistä jatkossakin. Näistä mahdollisuuksista keskustellaan ProAgria Oulun ja Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoiman Leader-hankkeen järjestämässä tilaisuudessa 19.9. Oulunsalon Varjakassa.
Ohjelma

17.30-19.00 Tutustuminen Akionlahden luontokohteisiin ja retkeilymahdollisuuksiin.
Kokoontuminen Varjakan venesatamassa (Varjakantietä 2 km
Hailuodontieltä). Retkellä luonnontuotekouluttaja Annikka Kujala
(Villiyrtti.fi) esittelee keruutuotteiden mahdollisuuksia harrastus-
ja yritystoiminnalle ja Juha Siekkinen Kosteikkomaailma yrityksestä
kertoo kosteikkojen merkityksestä, kunnostuksesta ja alueen
luontokohteiden mahdollisuuksista. Lintutornissa voi katsoa
Akionlahden linnustoa kaukoputkesta.
19.00-19.15 Hanke tarjoaa pullakahvit Varjakan kartanossa.
19.15-19.20 Yrittäjä Rauno Aalto (Aalto Catering) esittelee yrityksensä toimintaa
Varjakan kartanossa.
19.20-19.30 Kalle Hellström esittelee Oulun Seudun BiotalousLeader-hankkeen.
19.30-20.30 Keskustelua seudun luontokohteiden mahdollisuuksista virkistykselle,
matkailulle ja uudelle yritystoiminnalle.

Ennakkoilmoittautumiset tilaisuuteen 15.9. mennessä https://www.webropolsurveys.com/S/F68F438AA8977916.par tai kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi, p. 043-8255253.

Tilaisuuden järjestää:
Oulun seudun BiotalousLeader hanke, ProAgria Oulu / Oulun maa- ja kotitalousnaiset

Lisätietoja:
Kalle Hellström p. 043-8255253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi