Keruutuotteet ja lähiretkikohteet -ilta Oulunsalon Varjakassa 19.9.2016

Oulunsalon Varjakassa järjestetään ensi viikon maanantaina yleisötilaisuus ja retki, jossa pohditaan keruutuotteiden ja retkikohteiden mahdollisuuksia paikalliselle harrastus- ja yritystoiminnalle. Tilaisuuden järjestää ProAgria Oulun vetämä Oulun Seudun BiotalousLeader-kiertue, jossa tiedotetaan biotalouden monista eri mahdollisuuksista.  Alla on tapahtuman järjestäjien infopaketti, josta löytyy illan tarkka ohjelma. Tervetuloa!

Keruutuotteet ja lähiretkikohteet osaksi yritystoimintaa

Oulu, 19.09.2016

Klo 17.30-20.30, Franzeninkuja 2, 90470 Varjakka

Varjakan alue Oulunsalossa omaa potentiaalia luontomatkailun kehittämiselle ja Oulun kaupunki onkin vasta hakenut toimijaa alueen kehittämiseen. Entinen sahan alue vanhoine rakennuksineen, merellinen ympäristö, maankohoamisrannat rikkaine luontotyyppeineen ja Akionlahden kosteikkoalue tarjoavat hienoja mahdollisuuksia paitsi luonnosta saatavien tuotteiden kuten marjojen, sienten ja kalan osalta, myös aineettomia arvoja, kuten kauniita maisemia, puhdasta luontoa ja luonnonrauhaa. Osa alueesta onkin suojeltu arvokkaina luontokohteina. Erilaisten luontoa kestävästi hyödyntävien palveluiden kehittäminen voi lisätä näiden kohteiden arvostusta ja siten myös turvata niiden säilymistä jatkossakin. Näistä mahdollisuuksista keskustellaan ProAgria Oulun ja Maa- ja kotitalousnaisten hallinnoiman Leader-hankkeen järjestämässä tilaisuudessa 19.9. Oulunsalon Varjakassa.
Ohjelma

17.30-19.00 Tutustuminen Akionlahden luontokohteisiin ja retkeilymahdollisuuksiin.
Kokoontuminen Varjakan venesatamassa (Varjakantietä 2 km
Hailuodontieltä). Retkellä luonnontuotekouluttaja Annikka Kujala
(Villiyrtti.fi) esittelee keruutuotteiden mahdollisuuksia harrastus-
ja yritystoiminnalle ja Juha Siekkinen Kosteikkomaailma yrityksestä
kertoo kosteikkojen merkityksestä, kunnostuksesta ja alueen
luontokohteiden mahdollisuuksista. Lintutornissa voi katsoa
Akionlahden linnustoa kaukoputkesta.
19.00-19.15 Hanke tarjoaa pullakahvit Varjakan kartanossa.
19.15-19.20 Yrittäjä Rauno Aalto (Aalto Catering) esittelee yrityksensä toimintaa
Varjakan kartanossa.
19.20-19.30 Kalle Hellström esittelee Oulun Seudun BiotalousLeader-hankkeen.
19.30-20.30 Keskustelua seudun luontokohteiden mahdollisuuksista virkistykselle,
matkailulle ja uudelle yritystoiminnalle.

Ennakkoilmoittautumiset tilaisuuteen 15.9. mennessä https://www.webropolsurveys.com/S/F68F438AA8977916.par tai kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi, p. 043-8255253.

Tilaisuuden järjestää:
Oulun seudun BiotalousLeader hanke, ProAgria Oulu / Oulun maa- ja kotitalousnaiset

Lisätietoja:
Kalle Hellström p. 043-8255253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi