Pihojen taisto 9.5.2020

Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia Tornien taisto on peruttu tältä keväältä. Lintujen tarkkailua voi kuitenkin harrastaa osallistumalla leikkimieliseen Pihojen taistoon lauantaina 9.5. kello 5–13. Tapahtumaan saa osallistua kuka tahansa yksin tai muiden samassa taloudessa asuvien kanssa. Tapahtuma on maksuton, eikä siihen tarvitse ennakkoon ilmoittautua.

Pihojen taistossa lasketaan, kuinka monta lintulajia havaitaan  omalta pihalta valitussa pisteessä  tapahtuman aikana. Havainto voi olla ääni- tai näköhavainto.  Pihojen taiston tarkoituksena on löytää lähiluonto ja huomata, mitä kaikkea voi havaita omalta pihalta käsin. Aina ei tarvitse lähteä kauas, sillä luonto on lähellä.

Pihojen taistolla halutaan levittää hyvää mieltä järjestämällä mukava lintupäivä kaikille linnuista ja luonnosta kiinnostuneille. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Lue lisää: https://www.birdlife.fi/tapahtumat/pihojen-taisto/

Vuosikokous ti 25.2.

KEMPELEEN-OULUNSALON LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY JA LAKEUDEN LUONTO RY

Kaikille avoin yleisöluento: luontokuvaaja Erkki Toppinen ”Paluu juurille” ti 25.2.2020 klo 18.00 Liminganlahden luontokeskus, Rantakurvi 6, 91900 Liminka

Tervetuloa! Kahvitarjoilu

Tilaisuudessa klo 17.30 Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry:n vuosikokous, sääntömääräiset asiat. Tilaisuuden lopuksi Lakeuden luonto ry:n sääntömääräinen kevätkokous.

Vuosikokous ti 26.2.2019

Tervetuloa Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry:n avoimeen sääntömääräiseen vuosikokoukseen ti 26.2.2019 klo 18.30 alkaen. Vuosikokousesitelmänä Ari-Pekka Auvinen Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisestä yhdistyksestä kertoo loukkaantuneiden lintujen hoidosta. Kokouspaikkana on  Kempeleen kunnantalon kokoustila Köykkyri, Asemantie 1, Kempele. Kahvitarjoilu. T. yhdistyksen hallitus.

Talkoot Kaivosojan kosteikolla 9.6.

Kaivosojan kosteikolla järjestetään lammasaidan kunnostustalkoot lauantaina 9.6. alkaen klo 10.00. Mukaan retkivarusteet ja jos mahdollista, voit ottaa mukaan myös vasaran ja/tai akkuporakoneen. Tarkempia tietoja talkoista saat Juhalta (0505631425) ja Markulta (0405765349). Tervetuloa mukaan!

Luonnonkukkien päivä 17.6.

Luonnonkukkien päivää vietetään sunnuntaina 17.6.

SLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri sekä Oulun, Kempeleen-Oulunsalon ja Hailuodon paikallisyhdistykset järjestävät yhteisen retken Hailuodon maankohoamisrannoille. Oppaina ovat Kalle Hellström, Juha Markkola ja Esko Saari.

Retkellä liikutaan Santosen Vasken ja Rekonnokan rantojen kautta Kaaranniitylle ja Ulkokarvoon. Maankohoaminen sinänsä on poikkeuksellinen ilmiö. Lajistossakin on erityispiirteensä ja monia erikoisuuksiakin. Jääeroosiolla on oma tärkeä merkityksensä ekologisissa olosuhteissa. Tutkaillaan myös, mitä muutoksia rannoille koituisi pengertiestä, jos se toteutuisi.

Retkellä on yhteiskuljetus Oulusta. Linja-auto lähtee linja-autoaseman tilausajopysäkiltä klo 9.00. Matkan varrelta on mahdollisuus nousta kyytiin, kunhan siitä on ennakkotieto. Reitti kulkee Oulun keskustasta vanhaa nelostietä Hailuodon tielle. Paluuaika Ouluun on noin klo 17.

Kumisaappaat on hyvä ottaa mukaan ja evästä reppuun. Makkaranpaistokin saattaa onnistua.

Retki on jäsenille ilmainen, myös niille, jotka liittyvät retkellä norppajengiin, muutoin osallistumismaksu on 5 euroa henkilöltä.

Yhteyshenkilönä on aluepäällikkö Merja Ylönen. Ilmoittautuminen:
merja.ylonen@sll.fi tai 044-9290550.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018.  Vuosikokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Juha Siekkisen.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

1.Yleistä

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä ihmisten kiinnostusta luontoa ja ympäristöä sekä niiden suojelua kohtaan, osallistua luonnonhoitoon, edistää kestävää elämäntapaa sekä valvoa ympäristön tilaa ja maankäyttöä toimialueellaan. Yhdistykseen pyritään saamaan uusia jäseniä ja vanhoja jäseniä aktivoidaan mukaan toimimaan. Tavoitteisiin pyritään seuraamalla aktiivisesti kuntien päätöksentekoa sekä järjestämällä retkiä ja muuta toimintaa. Meneillään oleva havahtuminen globaaleihin ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen asettaa haasteita myös paikallistason luonnonsuojelutyölle.

  1. Talous

Yhdistyksen taloutta hoidetaan jäsenmaksutuloilla, talkoilla, elinympäristöjen hoitotuella ja mahdollisilla toiminta-avustuksilla.

  1. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään lisäämään. Aktiivista jäsentenhankintaa harjoitetaan erilaisten retkien ja tapahtumien yhteydessä. Yhdistys osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin jäsenten hankintakampanjoihin.

  1. Hallitus

Hallitus järjestäytyy keskuudessaan uuden hallituksen ensimmäisellä kokouskerralla. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Puheenjohtaja toimii hallituksen kokoonkutsujana. Seuraavasta kokouksesta sovitaan kokouskerran yhteydessä tai puheenjohtajan kutsusta. Hallitus pitää kokousten välillä yhteyttä tarpeen mukaan.

  1. Yleiskokous

Maaliskuun 14. päivä järjestetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Tarvittaessa hallitus voi kuitenkin kutsua koolle ylimääräisen yleiskokouksen sääntöjen 8 § mukaisella tavalla.

  1. Retket, luonnonhoitotyöt, talkoot ja muu toiminta

Kevättalvella pyritään järjestämään hiihtopäivä ja pöllöretki. Osallistutaan valtakunnalliseen lintuharrastuksen Tornien taisto -tapahtumaan toukokuussa. Pyritään osallistumaan valtakunnalliseen Luonnonkukkien päivään ja järjestämään kasviretki yhdistyksen toimialueella. Syyskuussa järjestetään kurkiretki. Lokakuussa pyritään osallistumaan valtakunnalliseen Hiljan-päivään. Toimintavuoden päätös pidetään nuotiotulilla joulukuussa. Muita retkiä ja tapahtumia voidaan järjestää tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Yhdistys jatkaa tutustumista toimialueensa luontokohteisiin. Selvitetään myös yhteisen retken järjestämistä tai tehdään muuten yhteistyötä naapuriluonnonsuojeluyhdistysten kanssa.

Kosteikkojen luonnonhoitotöitä jatketaan Oulunsalon Akionlahden Kaivosojan kosteikolla, jossa hoito tapahtuu lammaslaidunnuksen avulla, ja järjestetään talkoita lammasaitauksen kunnossa pitämiseksi. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia Kempeleen kunnan kanssa Kempeleen Zatelliitin alueelle rakennettaviin vesiensuojelukosteikkoihin liittyen. Kosteikko valmistuu kesäkuussa 2018.

Osallistutaan Suomen luonnonsuojeluliiton vuoden 2018 teemapäiviin mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistys seuraa ympäristön tilaa toimialueellaan. Erityisen kiinnostuksen alaisina ovat luonnonsuojelukohteet, kaavoitus- ja tieasiat, maa-ainesten käyttö sekä pohjavesien ja ilmansuojeluun liittyvät asiat. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon myös muun muassa aloitteiden avulla.

Luontoharrastukseen kannustamiseksi jaetaan kevätlukukauden lopussa stipendejä Kempeleen ja Oulunsalon yläkoulujen 9. luokkalaiselle sekä Kempeleen ja Oulunsalon lukioiden valmistuvalle ylioppilaalle. Kempeleessä 9. luokan stipendi jaetaan vuorotellen Kirkonkylän yhtenäiskoululla ja Ylikylän koululla siten, v. 2018 se jaetaan Ylikylän koululla. Stipendien jaossa huomioidaan, että yhdistyksen toiminta tulee tutuksi kouluille.

  1. Tiedotus

Yhdistys tiedottaa jäsenistöä ensisijaisesti internetissä osoitteessa www.kolsy.net, Facebook-sivustolla ja Asio Sanomapalvelimen välityksellä. Jäsenille korostetaan niiden merkitystä yhdistyksen viestinnässä. Tapahtumista yms. tiedotetaan jäsenistöä myös jäsenkirjeillä, joita lähetetään vähintään kaksi v. 2018 aikana. Tiedotukseen käytetään myös Suomen luonnonsuojeluliiton Luonnonsuojelija-lehteä sekä tarvittaessa paikallislehtiä, ilmoitustauluja ja info-pisteitä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Paikallisyhdistykset-sivustolle päivitetään yhdistyksen tiedot ajan tasalle. Paikallislehteen pyritään saamaan myös kirjoituksia yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja kannanottoja.

  1. Yhteistyö ja edustustoiminta

Yhdistys pitää yhteyttä Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-Pohjanmaahan, muihin lähialueen paikallisyhdistyksiin ja luonnonsuojelutyötä tekeviin organisaatioihin. Yhdistyksemme tekee yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry:n kanssa mm. Oulunsaloa koskevissa asioissa.

Yhdistys osallistuu Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-Pohjanmaan yleiskokouksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. Piirihallituksessa ei ole tällä hetkellä yhdistyksen edustajaa.

Yhdistys pyrkii pitämään yhteyttä kuntiin ja vaikuttamaan kuntien päätöksentekoon siten, että yhdistyksemme näkemykset tulevat huomioiduiksi keskeisissä ympäristökysymyksissä. Otetaan mahdollisuuksien mukaan vastaan yhteistyötarjouksia, jotka kuuluvat yhdistyksen toimialaan.